MPFCs Home Page M P Financial Corporation


Return to Home HomeS.NO.
EMPLOYEE DETAILS
IPR 2022
1 Shri Subodh Dave 2022
2 Shri P.K. Sinha 2022
3 Shri S T Lele 2022
4 Shri Sudhir Bhargava 2022
5 Shri R.S. Bilwal 2022
6 Shri Sunil Kanojia 2022
7 Smt. Hetal Jhala 2022
8 Shri S.C. Nagar 2022
9 Shri Surendra Udasi 2022
10 Shri Rajesh Bhatnagar 2022
11 Shri M L Gupta 2022
12 Shri Anil Dube 2022
13 Shri Y.K. Maheshwari 2022
14 Shri PA Joseph 2022
15 Shri NKC Nair 2022
16 Shri G C Nirwan 2022
17 Smt. Ranjana Kataria 2022
18 Shri A K Agasti 2022
19 Shri VD Rajan Babu 2022
20 Shri Vikas Sawner 2022
21 Shri Rajesh Raikwar 2022
22 Shri Manoj Jain 2022
23 Shri Shailendra Joshi 2022
24 Shri Ravinsingh Bundela 2022
25 Shri Sachin Pareta 2022
26 Shri Puneet Mathur 2022
27 Smt. Sonal Bhamri 2022
28 Smt. Manali Pal 2022
29 Smt. Maahi Sirsaiya 2022
30 Shri Mahendra Singh Bhadoria 2022
31 Shri Gopal Mahajan 2022
32 Shri K.C. Jain 2022
33 Shri Pramesh Chaturvedi 2022
34 Shri Pradeep Jain 2022
35 Shri Bhoopendra Jain 2022
36 Shri S S Chaudhary 2022
37 Shri Ashutosh Dube 2022
38 Shri HC Choukse 2022
39 Shri Rajendra Awasthi 2022
40 Shri Sahdev Dube 2022
41 Shri Uday Kale 2022
42 Shri Sunil Chandran 2022
43 Shri R.P. Shukla 2022
44 Smt. Kirti Bhatia 2022
45 Shri Narendra Shivade 2022
46 Shri Sanjay Mahajan 2022
47 Shri W D Patel 2022
48 Shri Sajjan Vyas 2022
49 Shri S S Patel 2022
50 Shri S S Tomar 2022
51 Shri Anjani Mishra 2022
52 Shri Pranav Patni 2022
53 Shri Rajkumar Rathore 2022
54 Shri Vijay Rathore 2022
55 Shri Rajesh Joshi 2022
56 Shri Kaushal Kishore Sharma 2022
57 Shri Bhojraj Pant 2022
58 Shri Romkant Pande 2022
59 Shri Inderlal Patel 2022
60 Shri Jitendra Sharma 2022
61 Shri Ulhas Gaydhani 2022
62 Shri Dinesh Kuliyal 2022